LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
w parafii pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Poznaniu

AKTUALNOŚCI

Informacje dodane: 24.06.2014 o godz. 00:21

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013/14

 
Serdecznie dziękuję całej Liturgicznej Służbie Ołtarza za całoroczną współpracę, modlitwę oraz wspólnie spędzone chwile. Dziękuję księdzu Marcinowi za opiekę duchową nad całą Liturgiczną Służbą Ołtarza. Szczególne podziękowania kieruję do Stanisława Mikulskiego za całoroczne zaangażowanie, szczególnie podczas ważnych uroczystości parafialnych. Z racji tego w roku 2014/15 obejmie On urząd V-ce Prezesa Liturgicznej Służby Ołatarza a także Prezesa Ministrantów. Dziękuję również Adrianowi Kuśnierzowi za reprezentowanie LSO podczas rozgrywek sportowych na których zajął I-miejsce. W roku 2014/15 obejmie On urząd Prezesa Kandydatów. Bardzo dziękuję mojej grupie czyli wszystkim ministrantom starszym oraz lektorom a szczegółnie nowo promowanym lektorom za ciężką pracę, szczególnie na tle formacyjnym. Wiem że ten rok był zarówno dla mnie jak i dla Was bardzo ciężki. Jestem z Was dumny że ukonczyliście kurs lektorski i że większość z Was poważnie do tego podeszła. Formacja duchowa oraz modlitewna w życiu każdego ministranta jest bardzo ważna i warto w tym miejscu dodać że nie można poprzestawać na jednym kursie ale dalej rozwijać swoją wiarę, duchowość oraz charakter. Dlatego postanowiłem w roku 2014/15 kontunuować Waszą formację. Od przyszłego roku szkolnego również zamiarzam wprowadzić "decentralizację władzy". Co to znaczy. Chciałbym abyście bardziej zaangażowali się w życie naszej grupy ministranckiej. Dlatego postanowiłem stworzyć sztab funkcyjny. Czyli grupę osób która będzie się zajmować konkretną dziedziną która pozwoli usprawnić funkcjonowanie naszej wspólnoty.
Zatem:
- Skarbnikiem zostanie Mikołaj Figlerowicz. Zadaniem skarbnika będzie kontrolowanie finansów LSO. Zbieranie pieniedzy z kolędy oraz prowadzenie dokumentacji (zbieranie paragonów, faktur itp.)
- Sekcję Formacyjną obejmę ja ze względu na ukończone odpowiednie kursy i duże doświadczenie. Moim zadaniem będzie dbanie o Waszą formację czyli przekazywanie Wam informacji potrzebnych do prawidłowego wypełniania przez Was funckji ministranckich, lektorskich oraz ceremoniarskich.
- Opiekę nad Sekcję Liturgiczną będzie w przyszłym roku pełnił Stanisław Mikulski. Jego obowiązkiem będzie kontrolowanie prawidłowego przebiegu liturgii oraz interweniowwanie w sytuacjach tego wymagających.
- Sekcję Modlitewną poprowadzi Filip Łuczak. Jego obowiązkiem będzie organizowanie parafialnych dni skupienia, czuwań oraz modlitw.
- Za Sekcję Sportową będzie odpowiedzialny Dawid Żyła. Do jego obowiązków będzie należało organizwanie imprez sportowych na poziomie parafialnym i dekanalnym.
- Seksjcę Kronikarską będzie prowadził Adam Szczegóła. Do jego obowiązków będzie należało pisanie tzw. fotorelacji z wszystkich imprez, uroczystości na poziomie parafialnym i dekanalnym. Będzie także moderatorem strony ministranckiej na Facebooku.
- Sekcję Fotograficzną w przyszłym roku będzie sprawował Jan Gałązka. Jego obowiązkiem będzie fotografowanie na wszystkich rodzajach imprez, uroczystości itp. Dwie ostatnie sekcje są ze sobą ściśle powiązane dlatego wymagają bardzo dobrej współpracy.

Moim zdaniem taki podział obowiązków pozwoli na usprawnienie naszych działań ale chciałbym w tym miejscu także dodać, że wszystkie obowiązki które będziecie wykonywać proszę aby były one uprzednio zgłaszane bezpośrednio do mnie. Postanowiłem podzielić funkcję między Was ale Prezesem LSO jestem nadal ja. Jestem otwarty na wasze propozycje ale aby to wszystko miało ręce i nogi proszę aby wszystkie wasze działania były zgłaszane do mnie i dopiero po moim zaakceptowaniu były realizowane.

Bardzo dziękuję również Rodzicom za zufanie, modlitwę, dobre słowo oraz wszelką pomoc. Bardzo wzruszające były dla mnie podziękowania podczas mszy za co serdecznie dziękuję.

Już niedługo wakacje... niech to będzie dla Was czas odpoczynku oraz regenracji sił na nowy rok 2014/15. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję i zapewniam Was o modlitwie.                                                                       
Krzysztof Sierant
PREZES LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA 
 

WYJAZD MINISTRANCKI - INFO 
WYJAZD O GODZIENIE: 23:15

ZBIÓRKA O GODZINIE 22:30